WelkomWat is het?Voor wie?Wat kost het?Achtergrond
 

The making of Deuren open

"90% van alle problemen bestaat feitelijk niet" 

Het idee
Bovenstaand zinnetje legde min of meer de basis voor Deuren open.
Ik kwam het tegen in een boek en het triggerde: Zou het waar kunnen zijn?
Dat 'wij' (mijzelf incluis) redelijk bedreven zijn in onszelf te saboteren was mij bekend. Maar dat 9 van de 10 problemen eigenlijk helemaal niet zouden bestaan ging wel heel erg ver.

Ik ben de stelling proefondervindelijk gaan toetsen aan de praktijk:
Alles waar ik in mijn gedachten bewust het etiket "probleem", "kan niet" of  "zal niet gaan lukken" op plakte, ben ik eens kritisch gaan onderzoeken door mezelf een paar simpele vragen te stellen:

  • Weet ik zeker dat dit probleem bestaat?
  • Is het probleem gebaseerd op een feit, op ervaring(en), op een overtuiging of op angst?
Het resultaat was verrassend in de zin dat de 90%-regel aardig opging en de meeste problemen inderdaad vooral in mijn gedachten bleken te ontstaan.

En nu de oplossing?
Ook al bestaat een probleem alleen tussen de oren; dat wil niet zeggen dat deze eenvoudig is op te lossen. Integendeel. Vooral als er angst in het spel is.
Neem bijvoorbeeld een veel voorkomende 'kwaal' zoals vliegangst: deze is niet realistisch maar voor degene die het heeft wel reëel. Vraag dat maar aan Dennis Bergkamp. 

Maar heel interessant  bleken soms een aantal problemen als sneeuw voor de zon te verdwijnen alleen al door bewust te worden dat ze eigenlijk niet echt bestonden. Ik kon ze soms eenvoudig letterlijk 'wegdenken'. 

Deuren open: ter lering en vermaak
Toen het idee onstond hier 'iets mee te doen'  heb ik het zinnetje "90% van alle problemen bestaat niet" vrij vertaald naar het wat meer aantrekkelijke "9 van de 10 deuren in het leven kunnen open". En Deuren open  (een woordspeling op 'open deuren') was geboren...
Deuren open is een vernieuwend format geworden met een prikkelende combinatie van inhoud en vermaak:  Inhoudelijk is het programma  veel breder geworden dan alleen een mogelijke benaderwijze van problemen. Juist het leuke en verrijkende van 'deuren openen' wordt benadrukt en via een ontdekkingsreis langs diverse deuren worden diverse grote thema's uit het leven doorlopen. Er is volop ruimte voor de lach maar (meestal) met achterliggend een verdiepende laag.

Het programma is met name gericht op bewustwording en minder op verandering. De keuze of iemand wellicht meer en/of andere deuren wil gaan openen blijft waar die thuis hoort: bij die persoon zelf.

Te vaag!
Toen het concept Deuren open in wording was vroeg ik een aantal bekenden daar eens op te schieten. Veel kwamen met opmerkingen dat het concept te vaag was en dat ik meer informatie moest geven over de deuren, wat je kon leren, wie er zouden komen, waarom je zou moeten komen, wat je mee kreeg, welke lessen erin zaten, etc. etc. etc. etc. 

Deze behoefte aan duidelijkheid en zekerheid raakt nu precies de essentie:  Het openen van 'nieuwe deuren'  betekent veelal het gaan verkennen van nieuw terrein. Het onbekende tegemoet treden. En dan weet je dus per definitie nooit precies wat er gaat komen. En juist dan kun je verrast worden door heel veel moois is mijn ervaring.
Dus ik heb er in alle eigenwijsheid uiteindelijk voor gekozen Deuren open toch wat 'vaag' te houden zodat er een spannend verrassingselement in blijft.

Het dilemma
Deuren open kent daarmee qua doelgroep wel een aardig dilemma:
Voor sommige mensen is het openen van deuren relatief gemakkelijk en zelfs bijna een 2e natuur. Een veel grotere groep is vaak wel nieuwsgierig naar een 'nieuwe deur' maar zal deze uiteindelijk niet durven(!) openen. Ik noem ze even voor het gemak even 'toch-maar-niet-groep':
Mensen die dat eigen bedrijf uiteindelijk toch maar niet beginnen, die de moeizame relatie met hun partner toch maar laten voortsudderen ( "je weet dan tenminste wat je hebt") en die de mogelijkheid van die nieuwe baan toch maar laten schieten...

Deze groep zal mogelijk iets als Deuren open  te 'vaag' vinden en om die reden toch-maar-niet inschrijven. Het grappige is dat juist voor deze groep Deuren open een eye-opener kan zijn. Omdat Deuren open inzichtelijk kan maken hoe en waarom je jezelf blokkeert een nieuwe deur binnen te gaan..
Dus wellicht een idee om je toch-maar-wel een keer te laten verrassen en gewoon in te schrijven? 

Maar ook voor de meer ervaren deuren-openaars zal Deuren open zeker leuk zijn en een verfrissende combinatie van inhoud en vermaak bieden.

Veel plezier op de site en wellicht tot ziens. 

   
Weblog:
Gedachtegoed

 
Websites:
Verwonderdag